امکان جدید “برگه صورتحساب” منتشر شد

  از این پس  اهالی ساختمان می توانند ، فقط با اسکن یک بارکد صورتحساب شارژ خود را پرداخت نمایند.   مزیت های امکان “برگه صورتحساب ” چیست ؟؟؟ ۱-  مدیر می تواند این صورتحساب را چاپ نموده و در اختیار آن دسته از  اهالی ساختمانی قرار دهد که امکان استفاده از نرم افزار آپارتمانا را ندارند. ؛ مانند افراد مسن . ۲- برخی از مالکین و یا ساکنین ساختمان همیشه در واحد خود سکونت ندارند از طرفی هم نرم افزار آپارتمانا را بر روی گوشی خود نصب ندارند. لذا با چاپ و قراردادن آن در ورودی واحد وی مدیر می تواند مطمئن شود که این واحد حتما از میزان بدهی شارژ خود  مطلع خواهد شد . ۳-  امکان پرداخت صورتحساب توسط کاربر میهمان: تاکنون امکان پرداخت صورتحساب شارژ های اعلام شده فقط برای کاربران آپارتمانا و فقط از داخل نرم افزار و وبسایت آپارتمانا میسر بوده است.در حالی  که  …

امکان جدید “برگه صورتحساب” منتشر شد ادامۀ مطلب »