مدیریت ساختمان - فاباتک

چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران

همزمان با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران چهارمین دوره نمایشگاه تراکنش ایران ( ITE 2018 ) از 22 تا 24 آبان در بوستان گفت و گو برگزار می شود.